Vragen en Antwoorden

Vragen:

 • Onze dirigent maakte van een werk van Bach een swingend stuk! Mogen we daar kopieën van maken?
 • Onze dirigent arrangeert zelf populaire titels. Mogen we die kopiëren?
 • Onze dirigent vindt het arrangement van de uitgever te moeilijk voor ons en bewerkt het voor ons koor. Mogen we dat kopiëren?
 • Na hoeveel jaar mag een werk gekopieerd worden?
 • We willen de Matthaeus van Bach zingen. Mogen we de Peters of Breitkopf uitgave kopiëren?
 • Uitverkocht
 • Bij de bibliotheek van m’n korenorganisatie lenen ze arrangementen uit die niet zijn uitgegeven. Mag ik die kopiëren?
 • In de openbare bibliotheek vond ik een paar leuke arrangementen. Mag ik die kopiëren?
 • Ik leen wel eens songbooks van de bibliotheek en kopieer dan de teksten en stop die in een ringband. Mag dat?
 • We betalen aan Buma en dan mag ik toch kopiëren?
 • Wij willen uit een bundel maar één of twee nummers zingen. Mogen we dan kopiëren?
 • Wat is copyright?
 • Als een werk in herdruk is, mag ik het dan fotokopiëren?
 • Om aan nieuwe leden te komen, laten we op internet een opname van ons koor horen en zetten daar ook de teksten bij. Mag dat?
 • We downloaden midifiles en songteksten en kopiëren die dan voor ons koor. Mag dat?
 • We hebben een medley gevonden, maar vinden maar twee liedjes leuk om te zingen. Mogen we delen kopiëren?
 • Vlak voor het concert is koffie over m’n muziek gegaan! Mag ik een kopie maken?
 • We hebben een concert, de bladmuziek is besteld, maar m’n leverancier kan het niet op tijd leveren!
 • Voor privégebruik of studie mag ik toch kopiëren?
 • Mogen wij voor het repeteren fotokopieën maken?
 • Het bedrijf waar ik altijd kopieën maak, betaalt toch aan Reprorecht?
 • De uitgever levert in sets van 25 stuks en wij hebben 35 koorleden. Mag ik er 10 kopiëren?
 • Voor ons concert willen we tekstboekjes maken zodat iedereen mee kan zingen. Mag dat?
 • Wij maken eigen teksten op bestaande werken. Krijgen we dan ook een vergoeding?
 • Wij maken een CD en willen de teksten in het booklet opnemen.
 • Van Buma/Stemra ontvingen wij een brief m.b.t. opgave van het repertoire, die door ons gezongenis in 2010. In de contributie die wij als koor betalen aan de Bond van Koren zit toch een x bedrag voor de Buma/Stemra, dat door de Bond naar ik aanneem, wordt afgedragen aan Buma/Stemra. Is het dan zo dat wij over het repertoire van het afgelopen jaar nogmaals geld moeten afdragen?

Vragen en antwoorden:

Onze dirigent maakte van een werk van Bach een swingend stuk! Mogen we daar kopieën van maken? 

Bach is meer dan 70 jaar geleden overleden en mag gekopieerd worden, maar omdat uw dirigent de bewerking maakte, is hij nu de rechthebbende en moet u hem toestemming vragen.

Onze dirigent arrangeert zelf populaire titels. Mogen we die kopiëren?

De meeste populaire titels zijn auteursrechtelijk beschermd. U dient bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen voor het maken van kopieën. 

Onze dirigent vindt het arrangement van de uitgever te moeilijk voor ons en bewerkt het voor ons koor. Mogen we dat kopiëren? 

Uw dirigent maakt dus een arrangement van een arrangement. Als de arrangeur van het arrangement nog geen 70 jaar overleden is, dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen voor het maken van kopieën. 

Na hoeveel jaar mag een werk gekopieerd worden? 

De beschermingsduur in de meeste Europese landen is 70 jaar na het overlijden van de maker. Een maker kan een componist, bewerker of tekstschrijver zijn. 

We willen de Matthaeus van Bach zingen. Mogen we de Peters of Breitkopf uitgave kopiëren?

Diegene die deze uitgave heeft verzorgd (en ook dikwijls het klavieruittreksel heeft gemaakt) heeft met zijn werk het auteursrecht hierop gekregen en daarom is de normale beschermingsduur van toepassing.

Uitverkocht

Als een werk dat u wilt uitvoeren bij de uitgever is uitverkocht, dan dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen om kopiën te mogen maken. Om te weten of een werk echt is uitverkocht kunt u zich het beste wenden tot die betreffende uitgever of een koormuziekspecialist. instellingen als Buma, Cedar, MusiCopy, bibliotheken, documentatiecentra, enz. kunnen u daar niet over informeren. Toestemming kan ook worden geweigerd.

Bij de bibliotheek van m’n korenorganisatie lenen ze arrangementen uit die niet zijn uitgegeven. Mag ik die kopiëren?

Als het arrangementen zijn van auteursrechtelijk beschermde werken, dan dient zowel bij de oorspronkelijke rechthebbenden, als bij de arrangeurs toestemming te worden gevraagd.

In de openbare bibliotheek vond ik een paar leuke arrangementen. Mag ik die kopiëren?

Als het arrangementen zijn van auteursrechtelijk beschermde werken, dan dient zowel bij de oorspronkelijke rechthebbenden, als bij de arrangeurs toestemming te worden gevraagd.

Ik leen wel eens songbooks van de bibliotheek en kopieer dan de teksten en stop die in een ringband. Mag dat?

Nee, tekst is evenals muziek auteursrechtelijk beschermd.

We betalen aan Buma en dan mag ik toch kopiëren?

Nee, u betaalt aan Buma om het werk te mogen uitvoeren: het uitvoeringsrecht. Het kopiëren valt onder het drukrecht, het recht om iets te mogen vermenigvuldigen.

Wij willen uit een bundel maar één of twee nummers zingen. Mogen we dan kopiëren?

Nee, u moet eerst aan uw specialist koormuziekleverancier vragen of die nummers eventueel los leverbaar zijn. Zo niet, dan moet u toestemming vragen aan de rechthebbenden. 

Wat is copyright? 

Letterlijk vertaald: het recht om te kopiëren. Iedereen die een stuk muziek componeert, een melodie bewerkt of een tekst schrijft heeft automatisch het copyright. Hij of zij heeft iets gemaakt en is dan de eigenaar van dat werk. Met dat werk kan hij naar een uitgever gaan aan wie hij onder bepaalde voorwaarden toestemming geeft om het te vermenigvuldigen. Een van de voorwaarden is doorgaans een financiële vergoeding, bijvoorbeeld op basis van het aantal verkochte exemplaren. Wordt dat werk zonder toestemming dus illegaal, gefotokopieerd dan is dat diefstal en krijgt hij geen vergoeding.

Als een werk in herdruk is, mag ik het dan fotokopiëren? 

Als een werk dat u wilt uitvoeren bij de uitgever in herdruk is, dan dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen om kopieën te mogen maken. Toestemming kan ook worden geweigerd.

Om aan nieuwe leden te komen, laten we op internet een opname van ons koor horen en zetten daar ook de teksten bij. Mag dat?

Nee, u moet toestemming vragen aan de rechthebbenden.

We downloaden midifiles en songteksten en kopiëren die dan voor ons koor. Mag dat? 

Nee, u moet toestemming vragen aan de rechthebbenden.

We hebben een medley gevonden, maar vinden maar twee liedjes leuk om te zingen. Mogen we delen kopiëren? 

Nee, u moet toestemming vragen. 

Vlak voor het concert is koffie over m’n muziek gegaan! Mag ik een kopie maken?

U mag een kopie maken, maar deze moet u na de uitvoering vernietigen.

We hebben een concert, de bladmuziek is besteld, maar m’n leverancier kan het niet op tijd leveren!

U heeft dan blijkbaar met fotokopieen gerepeteerd, maar ook voor de repetities mag u geen fotokopieën maken. Het probleem, ontstaan door uw strafbaar handelen, probeert u nu af te wentelen op uw leverancier. Vanwege de enorme omvang van het repertoire voor koren kunt u niet verwachten dat in Nederland en België alles voorradig is en moet u rekening houden met levertijden. U mag voor dit concert een kopie maken, maar moet deze na het concert vernietigen. De bestelling bij uw leverancier kunt u niet annuleren.

Voor privégebruik of studie mag ik toch kopiëren? 

De auteurswet zegt dat de verveelvoudiging beperkt moet blijven tot een klein gedeelte van het werk voor eigen gebruik. Een compleet werk kopiëren mag dus niet (een cd die u heeft gekocht mag u wèl voor uw eigen gebruik kopiëren).

Mogen wij voor het repeteren fotokopieën maken?

Nee, de auteurswet maakt geen uitzondering voor het repeteren.

Het bedrijf waar ik altijd kopieën maak, betaalt toch aan Reprorecht? 

Deze betalingen zijn niet voor het kopiëren van bladmuziek.

De uitgever levert in sets van 25 stuks en wij hebben 35 koorleden. Mag ik er 10 kopiëren?

Nee, als de uitgever niet 10 losse exemplaren kan leveren, moet u toestemming vragen aan de uitgever.

Voor ons concert willen we tekstboekjes maken zodat iedereen mee kan zingen. Mag dat?

Nee, u moet toestemming vragen.

Wij maken eigen teksten op bestaande werken. Krijgen we dan ook een vergoeding?

U kunt alleen een vergoeding vragen aan diegene die u de opdracht heeft gegeven om de tekst te maken. 

Wij maken een CD en willen de teksten in het booklet opnemen.

U moet toestemming vragen om de tekst te mogen afdrukken. 

Van Buma/Stemra ontvingen wij een brief m.b.t. opgave van het repertoire, die door ons gezongen is in 2010. in de contributie die wij als koor betalen aan de Bond van Koren zit toch een x bedrag voor de Buma/Stemra, dat door de Bond naar ik aanneem, wordt afgedragen aan Buma/Stemra. Is het dan zo dat wij over het repertoire van het afgelopen jaar nogmaals geld moeten afdragen? 

Punt 1:    In de contributie van de Bond van Koren zit een x bedrag
                  voor Buma/Stemra. Dit bedrag wordt afgedragen door de
                  penningmeester van de Bond aan de Buma. Van dit bedrag
                  worden de auteurs (lees: componisten/tekstschrijvers)
                  betaald.

Punt 2:    Om een goede verdeling van de auteursgelden te krijgen,
                  moet ieder aangesloten koor doorgeven, welk repertoire
                  er tijdens een concert is gezongen. (Dus niet wat er
                  gezongen is over een heel jaar, maar alleen de liedjes die
                  gezongen worden tijdens een concert).

Voorbeeld:  Als er 25 koren een lied van Rob de Nijs hebben
                         gezongen, en hij heeft het lied zelf gecomponeerd, dan
                         moet hij daar ook 25 keer een bedrag voor ontvangen
                         van de Buma.

Punt 3:    Als u op het eerste schrijven van de Buma niet hebt
                  gereageerd, dan volgt er een tweede schrijven. Dit komt
                  ieder jaar weer terug. U kunt dit dus gewoon doorgeven.

 

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.