Koornieuws

Huldiging bij de Medeklinker in Winschoten.

                      Huldiging

Op 28 april ’16 waren we bij het koor de Medeklinker om Mevr. F.Rinsema-Bastiaansnet te huldigen voor het feit dat ze 40 jaar lid is van de Bond van Koren.

De huldiging kwam voor haar vrij onverwacht, temeer omdat ze het al leuk vond dat haar dochter kwam luisteren naar het koor. Maar toen ze een vreemde heer met bloemen zag binnenkomen kreeg ze in de gaten dat er iets anders gaande was.

Collega-bestuurslid Gerda van der Molen, dirigent van het koor, nam het woord en memoreerde dat Mevr. Rintsema, maar voor insiders Fokje, altijd trouw aanwezig is op de repetities. Verder is mevrouw altijd erg actief in het koor, bv. voor het maken van kaarten en presentjes.

Na deze lovende woorden hebben we haar gehuldigd met een oorkonde en werd haar de bondsinsigne van 40 jaar opgespeld. Natuurlijk ontbrak ook een bos bloemen niet om onze erkentelijkheid te onderstrepen en is mevrouw, mede namens de Bond van Koren, hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum.

 

Gerda van der Molen en Harm Jan de Vries.


Bond van Koren in de Provincie Groningen meldt:

Logo BvKidpG

“105 jaar Bond van Koren”

 

Verslag van de jubileumavond gehouden op 10/10/2015 te Marum

Op 10 oktober van dit jaar vierde de bond zijn 105e verjaardag met een jubileumavond voor zijn leden. Zowaar een hele prestatie om het als een regionale bond zo lang vol te houden en zeker van plan is nog heel lang door te gaan.
We hebben het helaas alweer achter de rug, maar de jubileumavond die werd gehouden in de Ontmoetingskerk te Marum kan als zeer geslaagd worden bijgeschreven in de bijzonder analen van de Bond.
Er is door alle bestuursleden en veel vrijwilligers zeer veel tijd en animo gestoken in de organisatie van dit jubileum en ik denk dat we met trots mogen zeggen, gezien de reacties van de bezoekers en de kaartverkoop, dat het een zeer geslaagd jubileumfeest is geworden. Dat het jubileumfeest zo kon slagen was mede te danken aan de artiesten die deze avond hebben gevuld.

Als eerste tradMannenklank Glanerbrug deze avond voor ons op het Mannenklank Glanerbrug, een koor met duidelijk een eigen koers. Daar waar veel mannenkoren zingen in een smoking met overhemd en strik, kiest Mannenklank Glanerbrug voor eigentijds Italiaans maatkostuum met bijbehorende stropdas. Verder onderscheidt het koor zich met het streven om alleen tijdens de repetities gebruik te maken van bladmuziek en niet bij de optredens. Dit koor zong o.a. de nummers You raise me up, Rhythm of live en Opzij, opzij van Herman van Veen en nog veel meer en men deed dit met zo veel enthousiasme en vakmanschap dat het publiek hen beloonde met een staande ovatie.

Na dit geweldige optreden wasJulia Zaytseva het Julia Zaytseva, een fantastische Mezzo Sopraan, die met haar zang door het publiek eveneens op handen werd gedragen. Zij vertolkte een aantal Opera en Operette nummers die zo zuiver klonken dat het een lust was om naar te luisteren. Ook haar begeleid-ster op de piano Victortia Dmitrieva heeft er aan bijge-dragen dat ook dit optreden als zeer geslaagd mag wor-den gezien. Ook zij kregen van het publiek een staande ovatie en die krijg je als zangeres met piano begelei-ding niet zo maar en het was dan ook dik verdiend.

 

En na al dit geweld kwam het Intermezzo genaamd “Half a Dozen and one Singers aan de beurt.

Half a Dozen and one SingersDit zevental zangers en zangeressen bestond uit het voltallige bestuur van de bond met aanvulling van de Bas “Arie Girbes”. Dit zevental heeft maandenlang elke vrijdagavond bij Hilda van Wattum thuis gerepe-teerd om de te zingen nummers onder de knie te krijgen en dat was zowel hilarisch als zwaar, maar een ervaring om nooit te vergeten. Vooral een Shanty zanger had het moeilijk om zich aan te passen daar hij bij zijn eigen koor tenor zingt, maar dat is totaal anders bij een gemengd koor. Daar wordt je geacht de bariton partij te zingen en dat valt niet mee als je dat niet gewent bent. Maar het is goed gekomen en het publiek heeft zich kostelijk vermaakt met dit optreden waarbij het laatste nummer “Die Nase” werd gezongen met een feestneus op. Het is alle besturen van andere bonden aan te raden ook eens zoiets te doen, het versterkt je band met je collega bestuursleden en je leert van elkaar hoe het een en ander gaat bij hun koren, en waar men zegt dat samenzang verbroederd kan ik dat met een volmondig ja bevestigen.

Raimond MettingHet tweede gedeelte na de pauze werd geopend door de Groninger Troubadour Raimond Metting met piano begeleiding van Born Sanders.

Deze geboren Winschoter kwam op jeugdige leeftijd al via zijn opa in aanraking met het orgel en ging al snel op les bij Elly Rakers een zeer bekende docent in de regio Groningen. Het een en ander resulteerde in de opleiding zang Lichte Muziek aan het conservatorium van Utrecht. Tijdens zijn eindexamen zong hij “Het het nog nooit zo donker west” met orkest. Hij zingt graag in het Gronings en daar heb-ben we met z`n allen op deze avond zeer van kunnen genieten. Hij schrijft veel eigen liederen maar zingt ook graag de nummers van Ede Staal en die heeft hij deze avond op een zodanige wijze ten gehore gebracht dat je soms de indruk kreeg dat het Ede Staal zelf was die hier stond te zingen. Hij werd begeleid door zijn vaste begeleider Born Sanders ( een pianist die schittert op menig jazzfestival) en die een veel gevraagd toetsenist in allerlei projecten is, waaronder The Amsterdam Saints. Zijn enige probleem volgens Raimond is, dat hij het Gronings totaal niet verstaat, maar dat hem dit niet belemmert om Raimond op een fantastische wijze te begeleiden. Ook dit optreden hadden we voor geen goud willen missen en dat het publiek er net zo over dacht bleek wel uit de staande ovatie die ook hij in ontvangst mocht nemen.

Opera Della Casa uit GroningenDe jubileumavond werd afgesloten met een optreden van het gezelschap:
Opera Della Casa uit Groningen.
Dit gezelschap bestaat uit drie personen en treedt op van Delfzijl tot Londen, Toscane en Parijs, Venetië tot Schotland en Keulen tot aan Schiermonnikoog , in kastelen schouwburgen en huiskamers, niets is hun te gek. Dit optreden ging gepaard met zo`n geweld aan humor en hilarische momenten dat menigeen kramp in het lichaam kreeg van het lachen. Ook deze avond was het weer raak, en werd er ingespeeld op een bestuurder van de bond (ik noem geen naam) die op een wel zeer bijzondere wijze aan een nieuwe vriendin werd gekoppeld, namelijk aan de diva Irina Mursikôva (gespeeld door Ineke Geleijns) en waarvan zijn (ook aanwezige) vrouw dus ook niets wist. (hij zelf ook niet). Maar al zingende ging het zover dat Irina op zijn schoot belande en haar collega Tilly Talsma haar quasi geschrokken terug riep op het podium onder een luid gejoel en gelach van het publiek. Ondanks al de grappen en grollen die ze uithaalden werd er met passie gezongen en kon je zien dat ze alle drie hun vak tot in de puntjes beheersen en er geen verkeerde noot te horen was. Ook nu weer liet Marlies de Waard alias Tilly Talsma het publiek in zeer korte tijd met haar en haar collega meerstemmig mee zingen in hun optreden, zowaar een prestatie van formaat van zowel Della Casa als van het publiek. En ook hier weer een staande ovatie van het publiek met daarbij het verzoek om toegaven, maar dit kon niet meer gezien het al late uur van de avond.
Al met al is het bestuur van mening dat deze jubileumavond ter viering van het 105 jarig bestaan als zeer geslaagd mag worden gezien, en bedankt bij deze alle medewerkers, vrijwilligers en de artiesten voor het doen slagen van deze avond.

Het bestuur van Bond van Koren in Groningen.

 

Op deze pagina kan ook uw koor berichten, verslagen en nieuws plaatsen.

 

Heeft u een leuk verhaal over uw koor?

Of heeft uw koor iets leuks gedaan en u wilt dat graag delen met andere koren?

 

Stuur een mail met eventuele foto’s naar: bvkidpg@live.nl