Belasting informatie

Vrije vergoedingen,
kostenvergoedingsbeschikking en
kleinevergoedingsregeling

Als u kosten vergoedt die een artiest, beroepssporter of gezelschap in verband met het optreden in redelijkheid maakt, dan kan deze vergoeding vrijgesteld zijn. Een vrije vergoeding behoort niet tot de gage. De artiest, beroepssporter of het gezelschap moet dan aan u de originele rekeningen overhandigen en u moet deze bewijsstukken voor contrôle beschikbaar houden. Voor de kosten die voor rekening van de artiest, beroepssporter of het gezelschap blijven, bestaan de kostenvergoedingsbeschikking en de kleinevergoedingsregeling.

Kostenvergoedingsbeschikking

De artiest, beroepssporter of leider/vertegenwoordiger van een gezelschap kan bij ons een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen. Hiervoor kan hij een ‘Aanvraag Loonheffingen Kostenvergoedingsbeschikking artiesten en beroepssporters’ naar ons opsturen. Hij kan deze aanvraag downloaden. In de aanvraag meldt de artiest de door hem te maken kosten per optreden. Wij geven op de aanvraag een beschikking af. De artiest, de beroepssporter of het gezelschap levert de beschikking bij u in, waarna u het bedrag dat in de kostenvergoedingsbeschikking staat in mindering brengt op de gage voordat u loonbelasting (en premies werknemersverzekeringen voor de artiest die in Nederland woont) gaat berekenen.
U kunt zelf een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen. Dat doet u bij uw inspecteur.

Kleinevergoedingsregeling

Als er geen kostenvergoedingsbeschikking is afgegeven, kan de artiest of beroepssporter gebruik maken van de kleinevergoedingsregeling. Deze regeling houdt in dat u per persoon, per optreden en per dag maximaal € 163 in mindering mag brengen op de gage voordat u loonbelasting (en premies werknemersverzekeringen voor de artiest die in Nederland woont) berekent. De artiest zelf moet aangeven of hij gebruik wil maken van de regeling en tot welk bedrag.

Gageverklaring artiesten en beroepssporters

Downloaden

    * Downloaden: Gageverklaing artiesten en beroepssporters
       (pdf – 205 kb)

    * Lees voor: Gageverklaring artiesten en beroepssporters
       (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Deze verklaring is bedoeld voor artiesten en beroepssporters die onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen. En ook voor leiders en vertegenwoordigers van een gezelschap artiesten of beroepssporters dat onder die regeling valt.

Let op!

Dit formulier is niet bedoeld voor artiesten en beroepssporters die in dienstbetrekking zijn. Als u in dienstbetrekking bent, moet u gewoon uw gegevens voor de loonheffingen aan uw werkgever doorgeven, bijvoorbeeld met het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffing’. Dat moet u ook doen als u samen met uw opdrachtgever hebt gekozen voor heffing van loonbelasting alsof u in dienstbetrekking bent (‘opting-in’).

Op deze verklaing vermeldt u een aantal persoonlijke gegevens die uw opdrachtgever nodig heeft om loonheffingen op uw gage in te houden. De ingevulde en ondertekende verklaring levert u in bij uw opdrachtgever vóórdat het afgesproken bedrag wordt uitbetaald.

Invulinstructie

U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader versie 6.0 nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.