Advies kopiëren Buma/Stemra

Bond van koren in de provincie Groningen

Opgericht 1 oktober 1910.

Beschermheer: Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
ADVIES LICENTIE ADDITIONEEL KOPIËREN BUMA/STEMRA
Wellicht heeft u in de week van 1 november (dit geldt alleen voor de koren die bij de buma/stemra bekend zijn) waarin u wordt gewezen op demogelijkheid om een licentie te kopen voor het kopiëren van bladmuziek.

Dit betreft echter een oude regeling waarvan de Bond van koren in Groningen destijds op advies van het VNK heeft geadviseerd om dit niet te doen.

Vervolgens zijn er door de overkoepelende organisatie samen met het VNK stappen ondernomen om een algehele kopieerregeling met buma-stemra af te spreken. Helaas is dit niet gelukt.

Wat betreft de genoemde licentie:

U koopt een lege licentie voor het mogen maken van een extra kopie maar moet wel nog steeds voor alle leden een origineel in uw bezit hebben of gehuurd hebben.

Dit kost u € 1,53 ex. BTW per koorlid per jaar (dit betekent: een koor van 40 leden betaald 40 X € 1,53 ex BTW per jaar)

Dit geld kunt u beter gebruiken om muziek te huren dan wel zelf aan te schaffen.

 

ADVIES VAN DE BOND VAN KOREN IN GRONINGEN IS DUS: NIET DOEN!!!

 

Namens de Bond van koren in Groningen

Hilda van Wattum secr. Bond van koren Groningen