Jubilea

Jubilea

art. 16

Door de vereniging (lees Bond) zal aandacht worden geschonken aan jubilea van de bij de vereniging aangesloten koren en de leden van de aangesloten koren.

Aangesloten koren ontvangen bij een jubileum van: 25, 50, 75 en 100 jaar enz. een oorkonde, ondertekent door de voorzitter en de secretaris van de vereniging. Tevens wordt een geschenk onder couvert aangeboden voor het lidmaatschap.

De leden van de aangesloten koren ontvangen bij jubilea van: 40, 50, 60 jaar een oorkonde en eed draagspeld, waarop het aantal jaren is vermeld dat zij lid waren van het aangesloten koor.

De leden van de aangesloten koren die een jubileum vieren van 65, 70, 75 jaar enz. ontvangen een passende attentie.

De leden van de aangesloten Ouderenkoren(van deze koren kan men pas lid worden als men 50 jaar of ouder is. Deze koren vallen meestal onder Stichting Welzijn)  ontvangen bij jubilea van 25 jaar een oorkonde en een draagspeld waar het getal 25 op staat.