Concerten!!!

Hierbij willen wij jullie attent maken op een bijzonder gezamenlijk concert van het Byzantijns Kamerkoor Friesland uit Drachten en het Warffums Mannenkoor uit Warffum, Groningen.

 

Het Friese Mannenkoor is een niet-kerkelijk gebonden koor dat zich heeft gespecialiseerd in liturgische muziek uit de traditie van de Russisch-orthodoxe kerk en volksliederen uit Oost-Europese landen.

Het Warffums Mannenkoor zingt 2-, 3- of 4-stemmig, van modern tot klassiek repertoire, in vele talen.

 

De combinatie van beide koren gaat zorgen voor een zeer gedifferentieerde en onderhoudende concertmiddag!

 

Het concert vindt plaats op:

zondagmiddag 22 oktober,

in de Centrumkerk, Hoofdstraat 36, Winsum, Gr.

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar: € 10, studenten € 7,50

Aanvang: 15.00 uur.

 

Wij hopen u daar te ontmoeten!