BvKidpG

Opgericht; 1 oktober 1910.

De bond van Koren is opgericht met als doel, de belangen te behartigen van alle zangkoren in de provincie Groningen, ongeacht de achtergronden van de koren.

Het promoten en stimuleren van de zangkunst in het algemeen en van de amateurzang in het bijzonder.

Het ter beschikking stellen, voor een kleine vergoeding, van bladmuziek aan de koren via de Bibliotheek van de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden.

Het verstrekken van gegevens aan de aangesloten koren zoals: dirigentenlijsten, verzekeringsmogelijkheden, Buma / Stemra afdrachten, belastingadviezen etc.

Waarom de Bond van Koren:

De Bond van koren is een onmisbare schakel in het bestaan van de zangkoren. Het behartigd niet alleen de belangen van de koren door middel van de Buma / Stemra afdrachten, maar gaat veel verder zoals: het aangesloten zijn bij de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (K.B.Z.O.N.). De K.B.Z.O.N. behartigd op haar beurt weer de belangen van alle bij hun aangesloten zangersbonden. Deze belangen bestaan o.a. uit het ter beschikking stellen van de landelijke muziekbibliotheek, het onderhandelen met de Buma / Stemra, het aanbieden van collectieve verzekeringen voor zowel de zangers, dirigenten en muzikanten, etc.

Ook organiseert de Bond van Koren in de Provincie Groningen eventueel in samenwerking met zusterbonden diverse projecten, waaronder: Rayonconcerten, Operette avonden en Festivals, ook promoot de Bond zoveel mogelijk de uitvoeringen van alle aangesloten koren. Ook zal zij zich zoveel mogelijk laten vertegenwoordigen door de bestuursleden van de Bond bij jubileum concerten als ook bij jubilea van de koorleden en dirigenten.

Tijdens deze jubileumconcerten en/of jubilea van leden, zal de vertegenwoodiger van de Bond de jubilerende vereniging en/of koorlid een Bondsinsigne en een Oorkonde aanbieden.

Welke categorie koren zijn bij ons aangesloten:

* Gemengde koren,    * Mannenkoren,    * Homokoren

* Dameskoren,          * Shantykoren,     * Piratenkoren,

* Zeemansvrouwen koren,   * Seniorenkoren.

Al deze koren te samen vertegenwoordigen op dit moment ruim 2300 leden die allemaal met veel plezier de zangkunst beoefenen.

Jaarvergadering:

De Bond van Koren houdt 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). Tijdens deze jaarvergadering worden de volgende onderwerpen besproken zoals:

  • Jaarverslag secretaris en penningmeester,
  • Verslag Kascommissie,
  • Vaststellen trendmatige contributieverhoging,
  • Begroting
  • Bestuursverkiezingen

Tevens worden tijdens deze jaarvergaderingen geregeld gastsprekers uitgenodigd om over verschillende onderwerpen die met de uitoefening van de zangkunst te maken hebben en waar de aanwezige aangesloten koren hun voordeel mee kunnen doen.

Suggesties:

Wat betreft de suggesties, ontvangen wij (het bestuur van de Bond) graag vanuit de koren ideeën over hoe en wat zij graag gerealiseerd willen zien, zodat we er als Bond ook echt voor de koren met hun wensen kunnen zijn en hiermee een progressief beleid voor de toekomst uit kunnen zetten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.