Zusterbonden

  • Bond van Zangkoren in Noord-Holland
  • Bond van Amsterdamse Zangvereniging
  • Bond van Koren in Drenthe
  • Bond van Zangkoren in Friesland
  • Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland
  • K.B.Z.O.N.

 Bond van Zangkoren in Noord-Holland

De Bond van Zangkoren in Noord-Holland werd opgericht op 28 december 1924 als “Noord-Hollandsche Zangersbond” en heeft vanaf 6 februari 1938 zijn huidige naam. Koren en zanggroepen: kinder-, tiener-, volwassen- en seniorenkoren die gevestigd zijn in de provincie Noord-Holland kunnen lid worden, ongeacht het repertoire en welke levensbeschouwing of religieuze overtuiging zij zijn toegedaan. Momenteel zijn er plm. 135 koren bij de bond aangesloten. Het motief om georganiseerd te zijn in een provinciale bond is, dat daardoor een beter en persoonlijk contact mogelijk is met de aangesloten koren. Bovendien vinden alle activiteiten die georganiseerd worden plaats in uw omgeving: de provincie Noord-Holland. ook de jaarvergaderingen worden centraal gehouden: in hotel-restaurant “De Zandhorst” te Heerhugowaard. Goed bereikbaar per openbaar vervoer of auto, zodat u betrokken kunt zijn bij het bondsgebeuren. Inspraak en ideeën van de koren spelen een belangrijke rol in het bondsbeleid. Door bij een provinciale bond aangesloten te zijn leert u de koren uit uw omgeving beter kennen en onze ervaring is, dat koorleden meer interesse hebben voor de koren die ze van naam kennen, dan bijv. voor een koor uit een ander deel van het land. Ook samenwerking bij een concert is leuk en goed te regelen. Als u aangesloten bent, ontvangt u jaarlijks o.a. een overzicht van de overige lidkoren en de adressen van de betreffende secretariaten, een overzicht van de activiteiten van de bond en, indien opgegeven: concertdata van de aangesloten koren.

 Bond van Amsterdamse Zangverenigingen

Op 16 juni 1914 werd de Bond van Amsterdamse Zangverenigingen (BAZ) opgericht. Doel van de Bond (inmiddels omgedoopt tot Belangenbehartiging Amsterdamse Zangkoren) was én is om de belangen van de Amsterdamse koorzang in het algemeen en die van de leden in het bijzonder te bevorderen. Een tweede doel is om samenwerking tussen koren te bevorderen. Dat laatste doen we vooral via deze website, die zowel voor als door koren wordt gemaakt.

Bond van Koren in Drenthe

Op deze site vindt u informatie van de Drentse Bond over o.a.:

Bond van koren in Drenthe, Nieuws & Activiteiten, De Muziekbibliotheek, Verzekeringen, Statuten, Aangesloten koren (leden), Contacten (bestuur).

Bond van Zangkoren in Friesland

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft met betrekking tot onze Bond. Zo vindt u informatie over het ontstaan van de Bond, het gemak van het lidmaatschap van de Bond, de kosten van een lidmaatschap, de namen en de daarbij behorende adressen en telefoonnummers van het Bondsbestuur, de ere-leden van onze Bond en de statuten. Tevens staan de komende activiteiten van de Bond, maar ook de activiteiten van de koren die bij onze Bond zijn aangesloten op deze site vermeld zodat u niets meer hoeft te missen.
Als laatste is er een pagina voor foto’s. Er zullen regelmatig foto’s worden gemaakt bij concerten van lidverenigingen, concoursen en/of zangersfeesten. Deze zullen worden tentoongesteld op de pagina.

Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland

Hier kunt U alle informatie vinden met betrekking tot onze bond, zoals alle voordelen van het lidmaatschap en de aangesloten koren.
Ook alle activiteiten van de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland of van de aangesloten koren kunt U hier volgen. Indien mogelijk met de foto’s! Tevens vindt U hier informatie over de bibliotheek, een verzameling interessante links en de mogelijkheid tot contact. Tenslotte bieden wij de pagina Vraag en Aanbod waarin U koormuziek kunt vragen of aanbieden en waar U een advertentie voor een dirigent of een begeleider kunt plaatsen.

K.B.Z.O.N.

“Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland”.

Voor informatie over de K.B.Z.O.N. kunt u kijken op http://www.kbzon.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.