Muziekstuk ruilen

Logo BvKidpG

 

 

“Ruilen van overtollige muziekstukken onder de aangesloten koren”

 

 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de bond op 9 april jongstleden is gevraagd of de mogelijheid bestaat dat koren onderling muziekstukken zouden kunnen ruilen en zo ja of de bond dat zou willen organiseren.

Muziekstukkken die niet of nauwelijks nog door een koor gebruikt worden kunnen misschien voor een ander koor van belang zijn.

Kopen van muziekstukken is zeker in deze tijd erg duur en onrendabel. Dus zou het een uitkomst kunnen zijn als de aangesloten koren die muziekstukken over hebben, deze via onze website in ruil aan kunnen bieden.

De bond stelt zich graag beschikbaar om het een en ander te organiseren. Dus als koren muziekstukken over hebben, laat het ons weten en wij zullen deze dan op de website vermelden met de aantekening dat deze stukken op ruilbasis te verkrijgen zijn.

Het betreft alleen originele muziekstukken, dus geen kopie’s.

Voor meer informatie bel of mail:

 

Secretariaat: H.van Wattum:                     bvkidpg@telfort.nl

Telf. 0592 – 341241

 

Onze website is:                                               Gazbonline.nl